Sklep

System SKLEP jest programem służącym do pełnej obsługi nowoczesnego, skomputeryzowanego sklepu. Pozwala prowadzić pełną gospodarkę magazynową sklepu, na którą składają się przyjęcia towarów (również za pomocą elektronicznych nośników informacji), rozchody magazynowe, rozliczenie inwentaryzacji, itd.. Umożliwia pełną współpracę z dowolną ilością kas fiskalnych, która obejmuje:
– przekazywanie do kas bazy towarowej i dokonywanie jej korekt z poziomu komputera,
– odczytywanie z kasy pozycji sprzedaży, ze szczegółowym rozbiciem na elementy konkretnych paragonów,
– rozliczenie dzienne magazynu na podstawie sprzedaży kasy.
Ponadto współpracuje z dodatkowymi urządzeniami typu wagi metkujące, informatory cen, czy kolektory danych.
Program realizuje kompletny raport sklepowy, obrazujący stan towarów i opakowań zwrotnych oraz raport finansowy (kasowy) sklepu. Daje możliwość błyskawicznego wystawienia faktury lub rachunku dla klienta, przygotowania przelewów do banku, zamówień do dostawcy oraz wydrukowania raportu sprzedaży i zakupu. Współpracuje z systemami RAPORT, F-K, FAKTURY, DETAL I KARTA KLIENTA.
System SKLEP umożliwia pełną analizę obrotów sklepu, zarówno bieżących operacji, jak i w określonym okresie czasu, z możliwością porównań sprzedaży w latach, miesiącach, dniach , a nawet godzinach. Dalsza analiza odbywa się poprzez podział bazy towarowej na grupy asortymentowe, których może być w systemie 999, oraz przypisanie towarów do konkretnych stoisk w sklepie.
System jest rozwiązaniem sieciowym, pracującym na dowolnej ilości stanowisk, w dowolnym środowisku sieciowym, co daje możliwość jednoczesnej obsługi gospodarki magazynowej, wymiany informacji z kasami i analizy funkcjonowania sklepu.
System został zabezpieczony przed ingerencją niepowołanych osób, poprzez hasła identyfikujące użytkownika. Daje możliwość odebrania częściowych uprawnień obsługującemu, pozwalając mu na wykonywanie tylko niektórych funkcji. Zabezpiecza dane przechowywane w komputerze poprzez archiwizacje zbiorów na dowolnych nośnikach danych.